Stari Bar

Středověké město „Stari Bar“, resp. jeho zříceniny, je součástí Baru. Nachází se cca 4 km od moře směrem do vnitrozemí (východním směrem) na úpatí pohoří Rumija

Strý Bar byl založen v 6. až v 7. stol. Nazýval se Antibaris, tj. ležící proti městu Bari na Apeninském poloostrově.

Město mělo svou katedrálu (z 13.stol.), biskupský palác, gotický kostel sv.Kateřiny a sv. Venerandy.

V polovině 15. stol. Starý Bar ovládli Benátčané. Město, které důkladně opevnili,  se přesto v 16. století neubránilo Turkům. Ti zde vybudovali lázně a akvadukt.

V době osvobozovacích bojů ve 2. polovině 19. stol byl Starý Bar značně poškozen. Zkázu pak dovršil obrovský výbuch střelného prachu, který Turci skladovali v katedrále a v jednom z románských kostelů. Když byli nuceni město vyklidit, pomstili se v r. 1881 tím, že obě skladiště vyhodili do povětří. Exploze úplně zničila přes 200 budov a její ničivé následky se projevily v celém městě.

Až do roku 1979, kdy zkázu města dokonalo  zemětřesení, byl Starý Bar jakýmsi "městem duchů". Velká obnova Baru i Starého Baru vzkřísila po zemětřesení mnohé budovy, zničené již před staletími. V uplynulých letech byly obnoveny nebo konzervovány. Patří k nim např. biskupský palác s dochovanými pozůstatky fresek, kostely sv. Kateřiny a Venerandy, věž s hodinami, část opevnění a akvaduktu. Z hradeb je krásný výhled.

Vstupné cca 1,00 euro