Sveti Stefan

 

Kdysi rybářská vesnice černohorského rodu Paštrovićů je nyní nejluxusnějším a nejzajímavějším hotelovým městečkem na východním pobřeží Jadranu. Leží 10 km jihovýchodně od Budvy, pod jadranskou magistrálou, na malém skalnatém poloostrůvku, spojeném s pevninou úzkou písečnou šíjí. Hotelová osada se rozrostla i na přilehlém pobřeží. Z magistrály vede ke Sv. Stefanu silniční spojka.

Postupně vylidňovanou osadu zachránil projekt realizovaný v 50. letech minulého století: přebudoval rybářskou vesnici v luxusní hotelové zařízení při zachování původního vnějšího vzhledu. A tak bylo začátkem 60. let 20. stol. otevřeno jedinečné hotelové zařízení, kde domky většinou tvoří samostatný apartmán s vlastní zahrádkou nebo terasou, dokonce i u několika domků s vlastním bazénem, příp. i s vlastním přístupem k moři a malou plošinkou ke koupání a slunění. Domky jsou propojeny uličkami s malými luxusními obchůdky, průchody, schodišti, bohatá vegetace jim vtiskla specifický středomořský ráz. Komplex je určen pro prominentní klientelu a je navštěvován společenskou, politickou a uměleckou smetánkou.

Za vstup do tohoto hotelového městečka platí vstupné ti, kdo v něm nejsou ubytováni. Rovněž se platí poplatek za vstup na pláž: jedna z pláží na písečné šíji je však vyhrazena pouze hostům hotelového komplexu. I v letošní sezóně však veřejnosti zůstane uzavřen.

 

Nejstarší kostel ve Sv. Stefanu je kostelík sv. Štěpána (Sveti Stefan) z 15. stol., podle něhož byla osada pojmenována. V jeho bezprostřední blízkosti stojí největší kostel v osadě, z 19. století, také zasvěcený sv. Štěpánu. Třetí kostelík, Proměnění Páně je ze 17. stol. a nachází se blízko vstupu do městečka. Dochovaly se v něm části fresek, představující Zesnutí Bohorodičky.

Dříve než byla přeměněna stará rybářská osada v mondénní turistické středisko a letovisko, existovaly v ní čtyři kostely, z nichž jeden, Narození přesvaté Bohorodičky (Roždestva presvete Bogorodice) z 15. století zmizel podle rozhodnutí tehdejších komunistických orgánů v Černé Hoře z povrchu země, neboť překážel vybudování terasy a herny zdejšího hotelu. Ještě na starých obrázcích je krásně vidět, jak stojí přímo na okraji útesu. Tehdy, v roce 1959 odsouhlasil černohorský Ústav pro ochranu památek projekt, podle něhož byla odstraněna střecha a zvonice kostelíka a jeho vlastní těleso bylo pak vezděno do terasy hotelové restaurace a herny v rámci nově vybudovaného kamenného opevnění okrajů poloostrůvku.

Až do roku 2007, kdy hotelové centrum Sveti Stefan převzala firma Aman Resorts, se na tomto stavu nic nezměnilo a torzo kostelíku zůstávalo dál skryto zrakům veřejnosti.

Kostel měl i předtím zajímavou historii. Narození Bohorodičky byl zasvěcen od svého postavení koncem středověku jen do roku 1938, kdy se blízký Miločer stal královskou letní rezidencí Karadjordjevićů a vládnoucí královská rodina získala také tento kostelík ve Sv. Stefanu. Královna Marie si vyžádala od synodu srbské pravoslavné církve souhlas s tím, aby kostel byl přesvěcen a dostal nové patrocinium. Synod královně pochopitelně vyhověl a tak se stal patronem této královské rodinné svatyně sv. Alexandr Něvský, ruský světec, k němuž se údajně Marie modlila a jehož uctívala.